Scholenproject op de Linde

Ìn navolging van het scholenproject op de Bernardusschool hebben we dit project ook gedaan op basisschool de Linde. Ook hier een heel enthousiaste groep kinderen die mee hebben gedaan en wat we hebben afgesloten met een klein concertje samen met EigenwijZ.

Hieronder een aantal foto's van de afsluiting op de Linde zelf.